Diensten

Vanaf  januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden, verplicht om een HBO VE-coach/ beleidsmedewerker in te zetten/ Ik ben als gespecialiseerd VE-coach en trainer hiervoor opgeleid en kan ervoor zorgen dat de pedagogische kwaliteit van op jullie locatie verhoogd wordt door middel van beleid maken en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. Ik stimuleer de betrokkenheid van ouders, zet in op een hogere kwaliteit van educatief-pedagogisch handelen en kan een training naar behoefte verzorgen. Zo draag ik in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Door deze coaching voldoet u aan de wetmatige eisen van de GGD en IKK.

Op welke manier kinderopvangorganisaties coaching inzetten verschilt  per locatie.
Vanaf 1 januari 2019 moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben. Deze pedagogisch beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het opzetten, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid.

Voor veel organisaties is het niet altijd haalbaar om aan alle kwalificatie eisen, die gesteld worden aan deze IKK-maatregel te voldoen. Daarnaast moet deze medewerker een minimum aantal uren op jaarbasis worden ingezet volgens de rekenregel:

  • 50 uur beleid per lrkp-nummer (Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen)
  • 10 uur per fte coaching
  • 10 uur per VE kind per jaar extra coaching voor pm-ers op VE groep

U bepaalt hoe deze uren verdeeld worden en legt dit elk jaar schriftelijk vast. Ook hier kan ik bij ondersteunen.

Coaching en Training

Het ondersteunen van de ontwikkeling kan op diverse manieren en is geheel afhankelijk van uw behoeften. Samen inventariseren we hoe ik jullie organisatie nog verder kan professionaliseren. Of u nu een pedagogisch coach nodig heeft, een beleidsmedewerkster zoekt of wilt weten hoe u ervoor zorgt dat de medewerkers ander materialen en activiteiten aangeboden wordt, dan gaan we middels een workshop of training hier samen actief mee aan de slag waarbij de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt.

Het begint altijd met een open gesprek. In dit vrijblijvende gesprek verkennen we de verschillende mogelijkheden en kijken we samen waar de behoefte ligt en wat ik kan bieden. Ik denk graag mee aan oplossingen.